MIA/VAMIL regeling

Omdat LEED in Nederland in zekere mate wordt toegepast, hebben wij er voor gezorgd dat LEED is opgenomen in de MIA/Vamil-regeling. Dit houdt in dat LEED naast GPR Gebouw, Groenfinanciering, Slimbouwen en BREEAM-NL door de overheid erkend wordt als certificatiemethode op duurzaamheid. Hierdoor komen nieuw te bouwen gebouwen in aanmerking voor fiscale voordelen, nu dus ook wanneer een LEED ambitie is vastgesteld (volgens de recent gepubliceerde versie 4).

Visualisatie MIA/Vamil regeling.

De hoogte van de certificatie is bepalend voor de categorie waarin de maatregel gerekend mag worden. Helaas wordt een Platinum certificatie nog wel beoordeeld op hetzelfde niveau als BREEAM-NL “Very Good”. Dit is niet omdat dit als gelijkwaardig aan Platinum wordt gezien, maar wel vanwege de onbekendheid van de gevolgen van opname in de regeling bij de Nederlandse overheid. Dus wanneer meer gebouwen worden aangemeld met een LEED Gold of Platinum ambitie, kan dit in de toekomst nog bijgesteld worden.

Naast het behalen van Gold of Platinum vereist MIA/Vamil dat er aandacht wordt gevestigd op de onderwerpen als FSC hout, terrein, energie en materiaalkenmerken (grondstoffen, hergebruik, C2C, materiaal-LCA en vluchtige organische verbindingen).