Dutch-GBA

Dutch GBA bevordert duurzame bouw en LEED in Nederland, mede door het op transparante wijze communiceren over de beschikbaarheid van diverse certificatiemethodes. Hierdoor kan bij de ontwikkeling van gebouwen een zorgvuldige afweging gemaakt worden van de meest toepasselijke vorm van certificering op het duurzame karakter van gebouwen.

Een samenstelling van materialen en systemen.

De kwaliteit van hoogwaardige en duurzame gebouwen zal volgens Dutch GBA in de toekomst veel meer bepaald worden de kwaliteit van samenstelling, en dus ook de kwaliteit van de gebruikte onderdelen en de wijze waarop de samenstelling plaatsvindt. Dit betekent dat materialen en systemen meer inhoudelijk beoordeeld gaan worden de herkomst en impact op het milieu. De uitwisseling van juiste informatie is essentieel in dit proces van ontwikkeling, realisatie en beheer. Dutch GBA zet zich in om deze uitwisseling op transparante wijze te bevorderen, onder meer door het initiëren van workshops en lezingen.